11 marca 2016

Kasia i Kasie

Dwa eroświrki o przebiegłym Marcinie i jego dziewczach.
Oprócz imienia, obecny Marcin nie ma nic wspólnego z Marcinem w "Wariacie".
"Kasia"
"Kasia i Kasie"